Ο Κυριάκος Κώστα Ταλαττίνης ξεκίνησε την καριέρα του ως Εκτιμητής Ακινήτων από το 1992-1995 στο Γραφείο Ρόης Νικολαΐδης & Συνεργάτες, στην συνέχεια ως βοηθός υπεύθυνος για τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου από το 1996-2000 και από το 2001 μέχρι σήμερα είναι Περιφερειακός Διευθυντής στα Γραφεία Rois Nicolaides, K.Talattinis, Ph.Christodoulou, Property Consultants LLC, στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου. Έχει πολύχρονη πείρα στις Εκτιμήσεις, Διαχείριση, Ανάπτυξη Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Μελέτες Βιωσιμότητας και Ανάπτυξης ακινήτων, Εταιρική Στρατηγική Ακινήτων (Corporate Property Strategy), Αστική Ανανέωση (Urban Regeneration), Απαλλοτριώσεις, Πολεοδομικούς Περιορισμούς, Επενδυτική Στρατηγική Ακινήτων και επίσης πολύχρονη πείρα και σαν εμπειρογνώμονας μάρτυρας για Δικαστικές υποθέσεις και για ετοιμασία Μελετών μέσα στα πλαίσια του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Διετέλεσε μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ και Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου (ΣΕΕΑΚ).