Ο Μηνάς Μηνά είναι ο Deputy Managing Director της N. Psaras Construction. Από το 2009 συνεργαζόταν με την Ν. Psaras Construction ως εξωτερικός συνεργάτης σε διάφορα έργα όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο, Oman, Ολλανδία και Σουηδία. Εντάχθηκε στην εταιρεία το 2014 με βάση το Λονδίνο και από το 2016 εκτελεί καθήκοντα ως Deputy Managing Director αλλά και πλέον ως μέτοχος, και είναι σήμερα ο πρώτος μέτοχος που δεν ανήκει στην οικογένεια Ψαρά. Σύμφωνα με το πρόγραμμα διαδοχής θα είναι ο νέος CEO της εταιρείας. Έχει διατελέσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΟΣΕΟΚ και πάρεδρος του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών.