Η Νατάσα Κασπαρή είναι Ανώτερη Λειτουργός στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Σπούδασε στο Ηνωμένο Βασίλειο απ’ όπου και απέκτησε, αρχικά, τον τίτλο BEng (Hons) στην Πολιτική Μηχανική και, ακολούθως, τον τίτλο Master στην Πολεοδομία. Είναι επίσης, κάτοχος τίτλου Master στη Δημόσια Διοίκηση. Είναι εκλεγμένο και ενεργό μέλος του Royal Institute of Town Planners (RTPI) του Ηνωμένου Βασιλείου και φέρει τον τίτλο Charteted Town Planner. Ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία στον ιδιωτικό τομέα, όπου υπηρέτησε ως Πολιτικός Μηχανικός και ως Πολεοδόμος. Εντάχθηκε στο δυναμικό της δημόσιας υπηρεσίας, το 2002, και ως Λειτουργός Πολεοδομίας υπηρέτησε στον Τομέα Πολεοδομικού Ελέγχου και Εφαρμογής Σχεδίων και στον Τομέα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Μελετών, ειδικότερα στον Κλάδο Τοπικών Σχεδίων του οποίου σήμερα προΐσταται. Πρόσθετα, είχε την ευκαιρία να εκπροσωπήσει την Κύπρο στα ευρωπαϊκά προγράμματα ESPON (Παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Χωροταξίας) και CEMAT (Σύνοδος των Υπουργών Χωροταξίας της Ευρώπης).