5o Συνέδριο Ευρωπαϊκών και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων – Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

28 Ιανουαρίου 2022
IMH

Γενικές Πληροφορίες

ανά IMH
559 559 people viewed this event.
Επί Πληρωμή

Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά όλες οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες και όλα τα προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου της Ε.Ε.. Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους της Οικονομίας, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ, επαγγελματικοί Σύνδεσμοι και άλλοι Φορείς.

Εισαγωγή

Επιβίωση, ανάπτυξη, καινοτομία αποτελούν στόχοι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την υλοποίηση των οποίων απαιτούνται κεφάλαια και χρηματοδότηση. Ευκαιρίες υπάρχουν αρκεί να εντοπίζουν τις κατάλληλες γι αυτές ευκαιρίες χρηματοδότησης, αξιοποιώντας κατά τρόπο αποτελεσματικό τα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχονται είτε μέσα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Ταμεία είτε μέσα από εθνικούς πόρους. Όλες οι τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Τεχνολογίας, Τουρισμού, Γεωργίας, Ενέργειας, Έρευνας, Περιβάλλοντος, Εκπαίδευσης κι Επικοινωνίας, καθώς και οι Βιοτεχνίες, έχουν έμπρακτο όφελος από τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο, κατά το οποίο θα παρουσιαστούν τα διαθέσιμα Προγράμματα Χρηματοδότησης για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, αλλά και τα success stories.

Περισσότερες πληροφορίες

Το 5ο Συνέδριο Ευρωπαϊκών και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Χρηματοδότησης αποτελεί την κύρια τοπική πηγή πληροφόρησης, συμβουλευτικών υπηρεσιών κι εξειδικευμένης καθοδήγησης στη διεκδίκηση Χρηματοδοτήσεων κι Ευρωπαϊκών Κονδυλίων για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Χρήσιμες συμβουλές, πληροφορίες και κατευθύνσεις θα δοθούν, ώστε ακόμη περισσότερες κυπριακές εταιρείες να υλοποιήσουν τους στόχους τους, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον πήχη για την Κυπριακή Οικονομία και τον τοπικό επιχειρηματικό κόσμο.

 

Εγγραφή

5ο Συνέδριο Ευρωπαϊκών και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Χρηματοδότησης
95.00
-
Ομιλητές
Κωνσταντίνος Κλουδάς

Διευθύνων Σύμβουλος, Enoros Consulting

Ο Κωνσταντίνος Κλουδάς είναι Οικονομολόγος, πτυχιούχος του Τμήματος ΟΔΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc.) στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Σχολή Χημικών Μηχανικών). Μέλος του European Evaluation Society και κάτοχος μελετητικού πτυχίου στις κατηγορίες 3 (Μελέτες Οικονομικές) και 5 (Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας) του Μητρώου Μελετητών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Managing Director της Enoros Consulting Ltd. Διαθέτει μεγαλύτερη των 24 ετών επαγγελματική εμπειρία, στο σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, προγραμμάτων και πολιτικών, με ειδίκευση στο ανθρώπινο δυναμικό και την περιφερειακή ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση περισσότερων των 450 έργων, σε αρκετά εκ των οποίων ήταν Υπεύθυνος Έργου. Παράλληλα, διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων για ΜΜΕ.

Θεοδόσης Τσιόλας
Γενικός Διευθυντής, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης, Γραμματέας Υπουργικού Συμβουλίου, Κυπριακή Δημοκρατία

Ο Θεοδόσης Α. Τσιόλας γεννήθηκε στο Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου το 1973. Είναι απόφοιτος της Αμερικάνικης Ακαδημίας Λάρνακας. Σπούδασε Λογιστική, Χρηματοδοτήσεις και Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές στο Πανεπιστήμιο του Kent στη Βρετανία, από όπου πήρε τον τίτλο Bachelor of Arts in Accounting and Finance with Computing και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου Master, με Διάκριση, του Πανεπιστημίου Cardiff Metropolitan (10/2016), στην κατεύθυνση Business Administration in Human Resources. Από 1η Απριλίου 2001 είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales και από 2 Μαΐου 2001 είναι, επίσης, μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογι- στών Κύπρου. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην Κύπρο ως Λογιστής/ Ελεγκτής στην ιδιωτική εταιρεία Pricewaterhousecoopers (8/1996-1/2000). Συνέχισε την επαγγελματική του καριέρα ως Οικονομικός Διευθυντής σε όμιλο εταιρειών, με την μητρική εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο (1/2000-5/2002). Τον Ιούνιο του 2002 διορίστηκε στη μόνιμη θέση Λογιστή 1ης Τάξης, στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, θέση την οποία κατείχε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2007. Τον Οκτώβριο του 2007 προ- άχθηκε στη θέση του Ανώτερου Λογιστή, Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. Από τη θέση αυτή υπηρέτησε ως Προϊστάμενος του Τομέα Καθορισμού Πολιτικής και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου μέχρι τον Οκτώβριο του 2010. Τον Οκτώβριο του 2010 ανέλαβε καθήκοντα Προϊσταμένου του Τομέα Προσφορών του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας, μέχρι τον Μάιο του 2011. Τον Οκτώβριο του 2019 προάχθηκε, με απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, στη μόνιμη θέση του Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο, με ισχύ από 15.10.2019. Από την ίδια ημερομηνία, τοποθετήθηκε, από το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του στις 15/10/2019, στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών. Στις 15.10.2019, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόσπασή του στην Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, για την περίοδο από 15.10.2019 μέχρι 14.10.2022 παράλληλα με τα καθήκοντά του ως Γραμματέας Υπουργικού Συμβουλίου. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες σεμινάρια και συνέδρια στο εξωτερικό και την Κύπρο για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Νίκος Ίσαρης

Αναπληρωτής Επικεφαλής, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο

Ο Νίκος Ίσαρης εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2002 και είναι ο Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντι[1]προσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο από τον Σεπτέμβριο του 2020. Πριν από τη θέση αυτή, ήταν Προϊστάμενος της μονάδας για το “Internet of Things” στην Γενική Διεύθυνση CONNECT, υπεύθυνος για τα ερευ[1]νητικά προγράμματα Horizon 2020 καθώς και τις νομικές πλευρές της Τεχνητής Νοημοσύνης. Πριν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εργάστηκε για επτά χρόνια στον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα σχεδιάζοντας και υλοποιώντας συστήματα ηλεκτρονικής τραπεζικής. Είναι κάτοχος MBA από το Athens Laboratory for Business Administration, Master’s στην Επικοινωνία και τα Δίκτυα Πληροφοριών από το University College London και Bachelor’s σε Computer Science από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ανθή Φιλιππίδου

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Η Ανθή Φιλιππίδου είναι Διευθύντρια Προγραμματισμού, στην Διεύθυνση Πολιτικής Συνοχής και Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) της ΕΕ, στην Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Σπουδών και Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Διοικητική Επιστήμη, του London School of Economics and Political Science (LSE). Διαθέτει πολυετή εμπειρία στις διαπραγματεύσεις για τον σχεδιασμό του ΠΔΠ και της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ καθώς και στην αξιολόγηση, υλοποίηση και παρακολούθηση έργων και σχεδίων χορηγιών που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής.

Ελπίδα Χρίστου

Manager, Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου

Η Ελπίδα Χρίστου είναι Manager στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου. Είναι κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας και μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Με περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρία στη συγγραφή, διαχείριση και συντονισμό έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, συντονίζει τα τελευταία 2 χρόνια όλες τις δραστηριότητες και την ομάδα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου. Από τον Μάρτιο του 2021, έχει αναλάβει την εποπτεία και τον συντονισμό της ομάδας διαχείρισης της Πύλης Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών. Επίσης από τον Μάη του 2021 έχει επίσης αναλάβει τη διαχείριση του Europe Direct Λευκωσίας – Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο συντονίζουν το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου. Από το 2017, συμμετέχει ως σύμβουλος χρηματοδότησης από προγράμματα της ΕΕ, στο δίκτυο Enterprise Europe Network Κύπρου, το οποίο παρέχει, χωρίς χρέωση, ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τις κυπριακές επιχειρήσεις, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση τους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Μαριλένα Παπασταύρου

Λειτουργός Περιβάλλοντος, Εθνικό Σημείο Επαφής Πρόγραμμα Life, Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Η Μαριλένα Παπασταύρου γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1980 και μεγάλωσε εξερευνώντας την Κύπρο κι αγαπώντας να σκαρφαλώνει στα δέντρα. Σπούδασε περιβαλλοντικές επιστήμες στο Τμήμα Περιβάλλοντος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και συνέχισε τις σπουδές της στην Αμερική αποκτώντας μεταπτυχιακό στη Μηχανική Περιβάλλοντος, με ταυτόχρονη εργαστηριακή πείρα σε ερευνητικό κέντρο του Stevens Institute of Technology. Εργάστηκε στην Κύπρο σε ιδιωτικούς οργανισμούς, ενώ από το 2009 εργάζεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ), όπου χειρίζεται μεταξύ άλλων ευρωπαϊκά θέματα και το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE ως Εθνικό Σημείο Επαφής. Συμμετείχε σε οικολογικές κατασκηνώσεις, ημερίδες, συνέδρια και σε αποστολές στις Βρυξέλλες εκπροσωπώντας την Κύπρο στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Χαράλαμπος Παναγιώτου

Managing Director, Atlantis Environment & Innovation

Ο Χαράλαμπος Παναγιώτου έχει πτυχίο (B.Sc) στην Επιστήμη Περιβάλλοντος και μεταπτυχιακό (M.Sc) στη Συνοριακή Μετεωρολογία και έχει ασχοληθεί κατά κύριο ρόλο με θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Ο κ. Παναγιώτου έχει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και συντονισμό έργων έχοντας διαχειριστεί και συμμετάσχει στην υλοποίηση έργων σε προγράμματα όπως Leonardo, INTERREG, LIFE Τρίτες χώρες, LIFE+, LIFE Nature, Europe Innova, EUREKA, INCO-MPC, FP7- Regions, H2020, ΒΒΙ και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου. Έχει επίσης αναλάβει την υλο[1]ποίηση μεγάλου αριθμού περιβαλλοντικών μελετών σε θέματα Περιβαλλοντικού θορύβου, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, διαχείρισης απορριμμάτων κα.

Μάριος Α. Αδαμίδης

Ανώτερος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ο Μάριος Α. Αδαμίδης είναι απόφοιτος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το University of Reading στον κλάδο της Γεωπονίας. Εργάστηκε για μικρό χρονικό διάστημα στον ιδιωτικό τομέα και από το 2002 εργάζεται στον Δημόσιο Τομέα. Έχει υπηρετήσει στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας, στις Επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου ως Φυτοϋγειονομικός Επιθεωρητής, διετέλεσε λειτουργός υπεύθυνος στα θέματα Φυτοπροστατευτικών προϊόντων, Βιοκτόνων και λιπασμάτων. Είχε ενεργό εμπλοκή κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας σε θέματα συντονισμού του Τμήματος Γεωργίας. Συμμετέχει ως εκπρόσωπος της Κύπρου σε διάφορες συναντήσεις και ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων. Από τον Αύγουστο του 2019 του ανατέθηκαν καθήκοντα στην Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και στην Κεντρική Διοίκηση του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Λοΐζος Τόφας

Γενικός Διευθυντής, Aeroponics Mediterranean (A.M) Ltd – Planty

Ο Λοΐζος Τόφας, είναι απόφοιτος του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Γεωπληροφορική. Με τη συμπλήρωση των σπουδών του εργάστηκε σε μελέτες διαχείρισης και εφαρμογής Γεωγραφικών Συστημάτων (G.I.S.) και στην υλοποίηση διαφόρων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Από το 2005 ηγείται της ομάδας T.C. Geomatic Ltd, εταιρείας παροχής υπηρεσιών σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και το συντονισμό μεγάλων έργων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Κύπρο και στην Ελλάδα, που έχει αναλάβει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια, όπως έργα του τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, του τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, της Noble Energy Cyprus LNG κ.ά. Από το 2017 αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δίνονταν μέσω των προγραμμάτων αγροτικής Ανάπτυξης είναι συνιδιοκτήτης της καινοτόμος εταιρείας Aeroponics Mediterranean (A.M) Ltd – Planty που παράγει 35 διαφορετικά είδη ποιτικών φυλλωδών λαχανικών, babyleaves και microgreens, σε μια πρότυπη θερμοκηπιακή μονάδα 10.000 τετραγωνικών μέτρων στον Ψεµατισµένο.

Μάριος Ευγενίου

Λειτουργός Εργασίας Α’, Τμήμα Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ο Mάριος Ευγενίου εργάζεται στο Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το 2003. Τα τελευταία 9 χρόνια εργάζεται στη θέση του Λειτουργού Εργασίας Ά στον Φορέα Διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών. Έχει Πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Ελλάδα) στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων , Μεταπτυχιακό στο Management από το Mediterranean Institute of Management (MIM) (Cyprus) και Μεταπτυχιακό στο Marketing από το Middlesex University (UK).

Πάμπος Καπνός

Ιδιοκτήτης, Kapnos Airport Shuttle Ltd

Ο Πάμπος Καπνός είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας Kapnos Airport Shuttle Ltd η οποία δρατηροποιείται στον τομέα των οδικών επιβατικών μεταφορών τα τελευταία 30 χρόνια. Σημαντικότερος σταθμός στην πορεία του είναι η δημιουργία της υπηρεσίας Kapnos Airport Shuttle όπου κατάφερε να συνδέσει την Κύπρο με τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Με ισχυρό όραμα, σκληρή δουλειά και αφοσίωση στους στόχους του κατάφερε να οδη[1]γήσει την εταιρεία σε μια πορεία συνεχούς ανάπτυξης και καινοτομίας αλλά και να συμβάλει στην αλλαγή του τρόπου σκέψης και την κουλτούρα του Κύπριου πολίτη, ώστε να αποφασίσει να αφήσει την άνεση του ιδιωτικού του οχήματος για μια θέση στα σύγχρονα λεωφορεία της εταιρείας. Με την συμμετοχή του στην Cyprus Public Transport υλοποίησε ακόμη ένα στόχο, την αναβάθμιση του επιπέδου ποιότητας των συγκοινωνιών της Κύπρου.

Θεόδωρος Λουκαΐδης

Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Ο Θεόδωρος Λουκαΐδης είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας από το 2020. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων του ο κ. Λουκαΐδης κατείχε ρόλους στρατηγικής και επιχειρησιακής ανάπτυξης σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των CKHH και Colt, όπου έχει ηγηθεί της εισαγωγής νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην διεθνή αγορά. Διαθέτει εκτενή και πολυετή πείρα στη Διοί[1]κηση Επιχειρήσεων σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Είναι απόφοιτος του Warwick Business School με τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), κατέχει πτυχίο BEng (First Class,Hons) στην Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο UMIST, UK και μεταπτυχιακό στον κλάδο Communications and Signal Processing από το Imperial College, London.

Λοϊζος Χριστοφή

Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης, eBOS Technologies Ltd

Ο Δρ. Λοϊζος Χριστοφή είναι ο Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης της eBOS από το 2017 και πρωτοστατεί στην καινοτομίας της εταιρείας. Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Δρ. Χριστοφή υπηρέτησε στην ΑΤΗΚ από το 2001 ως μηχανικός τηλεπικοινωνιών, όπου συμμετείχε σε πληθώρα έργων ανάπτυξης ως διαχειριστής έργου. Είναι απόφοιτος του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου και του Πανεπιστημίου UMIST UK, με πτυχιακό δίπλωμα (BEng First Class, Hons, 1997) στην Ηλεκτρονική Μηχανική και με μεταπτυχιακά διπλώματα (MPhil, 1998 και PhD, 2001) στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Έχει εμπλακεί στην υλοποίηση δεκάδων ερευνητικών Ευρω[1]παϊκών έργων, καθώς επίσης στη συγγραφή >100 ερευνητικών προτάσεων στα προγράμματα Horizon 2020 και Horizon Europe, σε συνεργασία με >1500 ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Δρ Μάριος Δημητριάδης
Προϊστάμενος, Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου – Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου

Ο Δρ Μάριος Δημητριάδης είναι Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου. Είναι κάτοχος διδακτορικού από το University of Birmingham, UK, στα Οικονομικά και Πολιτικές της Επιστήμης, Έρευνας και Καινοτομίας. Είναι ο κύριος συγγραφέας και συντονιστής χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων έρευνας & καινοτομίας με προϋπολογισμό πέραν των €10 εκ. Είναι πιστοποιημένος Επαγγελματίας Διαχείρισης Έργων (PMP) του Ινστιτούτου Διαχείρισης Έργου των ΗΠΑ με εκτεταμένη εμπειρία διαχείρισης ερευνητικών έργων (> 16 χρόνια, > 200 ερευνητικά έργα). Το 2017 & 2019 διορίστηκε από την ΕΕ ως εξωτερικός εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Έρευνας και Καινοτομίας του Κοινού Κέντρου Ερευνών της ΕΕ για την εκπόνηση μελετών και συγγραφή των εκθέσεων Ερευνάς & Καινοτομίας για την Κύπρο.

Αντρέας Παπαδόπουλος

Επικεφαλής, Μονάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Ελληνική Τράπεζα

Ο Αντρέας Παπαδόπουλος ξεκίνησε την καριέρα του ως χημικός μηχανικός στην Unilever στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια μετέβηκε στη Γερμανία ως υπεύθυνος προϊόντων. Μετά από περίπου μια δεκαετία στη βιομηχανία τροφίμων και με ένα επιπρόσθετο πτυχίο στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στα Οικονομικά, στράφηκε προς στον τραπεζικό τομέα στην Κύπρο. Κατά την οικονομική κρίση ο Αντρέας ηγήθηκε της μονάδας Στρατηγικής της Ελληνικής Τράπεζας ενώ από το 2016 ηγείται των προσπαθειών της τράπεζας στην ανάπτυξη εργασιών με επικέντρωση στις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις. Με πτυχία από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και από το Wharton Business School, ο Αντρέας συνδυάζει αναλυτικές δεξιότητες με επιχειρηματικό πνεύμα και στρατηγική σκέψη. Στον ελεύθερο του χρόνο ο Αντρέας ασχολείται με την εκπαίδευση επιχειρηματικότητας στους νέους (Junior Achievement) και τη φωτογραφία.

Δρ. Στυλιανός Μαυρομουστάκος

Διευθυντής, Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης

Ο Δρ. Στυλιανός Μαυρομουστάκος είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στη Χημεία από το 1991. Εργάστηκε επί 11 χρόνια ως καθηγητής Χημείας και ως Διευθυντής του Pascal English School. Το 2003 έγινε Διευθυντής της Μονάδας Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης του Intercollege. Από τότε έχει συμμετάσχει τόσο ως εταίρος όσο και ως συντονιστής σε πλήθος Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων. Έχει εκτενή εμπειρία στη διαχείριση έργων, καθώς και στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός σχεδίου. Από τον Ιανουάριο του 2008, ο Δρ Μαυρομουστάκος ανέλαβε τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή του Intercollege Λευκωσίας και από το 2014 του Intercollege Λάρνακας. Το 2015 διορίστηκε επιπρόσθετα ως Εκτελεστικός Διευθυντής της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου. Το 2019 ανέλαβε το ρόλο του Διευθυντή Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Το 2006 εξελέγη Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (EfVET), θέση που κατείχε μέχρι το 2020. Από τον Μάρτιο του 2020, ο Δρ Μαυρομουστάκος είναι Διευθυντής του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus, ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης.

Δρ Σωτήρης Θεμιστοκλέους

Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης, Center for Social Innovation – CSI

Ο Δρ Σωτήρης Θεμιστοκλέους είναι Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης στο Center for Social Innovation (CSI), όπου είναι υπεύθυνος για τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση του οργανισμού, όπως και το συντονισμό των συνεργασιών και του δικτύου του. Τα τελευταία 15 χρόνια, o Δρ Θεμιστοκλέους συμμετείχε στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση πέραν των 120 προγραμμάτων από πληθώρα ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Erasmus +, Horizon, AMIF, CERV, COSME, LIFE, EuropeAid, ISFP, COST, Interreg, ENI MED). Επιπλέον, μέσω του CSI παρέχει υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Ιδιωτικούς, Δημόσιους και Διεθνής Οργανισμούς, σε θέματα χρηματοδότησης και συντονισμού προγραμμάτων. Ο Δρ Θεμιστοκλέους κατέχει Διδακτορικό στην Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Μεταπτυχιακό στην Διεθνή Πολιτική από το Birkbeck College, University of London και πανεπιστημιακό δίπλωμα στις Διεθνείς Σχέσεις και Διπλωματία από το ACT Θεσσαλονίκης.

Νέναντ Μπογκντάνοβιτς

Συντονιστής Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Οργανισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων και Επικεφαλής Γραφείων / Σημείων Επαφής «Δημιουργική Ευρώπη» και «CERV»

Ο Νέναντ Μπογκντάνοβιτς είναι Σέρβικης καταγωγής διοικητικό στέλεχος, ακτιβιστής και μουσικός, ζει εδώ και 20 χρόνια στην Κύπρο και εργάζεται στο τομέα του πολιτισμού. Είναι ο Συντονιστής Επιχειρησιακού Προγραμματισμού του Οργανισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων και εκ της θέσης αυτής, ο Επικεφαλής του Γραφείου «Δημιουργική Ευρώπη» και του Εθνικού Σημείου Επαφής του Προγράμματος «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων, υπήρξε Εκτελεστικός Διευθυντής της Πολιτιστικής Κίνησης «Επιλογή», του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και του Ευρω-Αραβικού Κέντρου Μουσικής για Νέους και Στέγης Σύγχρονου Χορού Λεμεσού, καθώς και Σύμβουλος Διαπολιτισμικότητας του Δήμου Λεμεσού. Διετέλεσε μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια των διεθνών οργανισμών Jeunesses Musicales International και European Music Council.

Οργανωτές
IMH

H IMH είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός μεταφοράς γνώσης και πληροφόρησης στα στελέχη της κυπριακής αγοράς. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και εμπορικών εκθέσεων, ειδικευμένα business media, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες ανθρώπινου κεφαλαίου. Κάθε χρόνο η ΙΜΗ διοργανώνει περισσότερα από 200 συνέδρια σε όλους τους τομείς της αγοράς, εμπορικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες, καθώς και πέντε διαδικασίες επιχειρηματικών βραβεύσεων. Η IMH εκδίδει τα μόνα business περιοδικά στην Κύπρο. Πρόκειται για τo μηνιαίο IN Business και το αγγλόφωνο GOLD, τα οποία διαβάζονται από δεκάδες χιλιάδες στελέχη, μάνατζερ και επιχειρηματίες-Κύπριους και ξένους. Διαχειρίζεται, επίσης, το IN Business Portal (www.inbusinessnews.com), το GOLD Portal (www.goldnews.com.cy) και τον REPORTER (www.reporter.com.cy). Η ΙΜΗ αποστέλλει, ακόμα, καθημερινώς το IN Business Daily Newsletter, το GOLD News Daily Newsletter και το REPORTER Newsletter. Πρόσφατα στη διαχείριση της ΙΜΗ πέρασε και ο Super FM, ο πρώτος μουσικός ραδιοφωνικός σταθμός της Κύπρου. Το τμήμα προσφορών της ΙΜΗ λαμβάνει μέρος σε διαδικασίες προσφορών του δημόσιου τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών. Η IMH, μέσω των δραστηριοτήτων της, δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να κάνουν networking, να βρουν καινούριους πελάτες και συνεργάτες, να απευθυνθούν σε νέα ακροατήρια και να ανακαλύψουν ευκαιρίες ανάπτυξης. www.imhbusiness.com

Ακροατήριο

Ιδιοκτήτες, Διευθυντές, Οικονομικοί Διευθυντές και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών από όλο το φάσμα της Οικονομίας
• Νέοι Επιχειρηματίες
• Επιχειρηματίες και Ιδιώτες Επενδυτές
• Συμβουλευτικοί Οίκοι
• Λογιστές
• Δικηγόροι – Νομικοί Σύμβουλοι
• Τραπεζικοί Οργανισμοί
• Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
• Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
• Εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Χορηγοί Επικοινωνίας
περιοδικό GOLD

Το περιοδικό GOLD ιδρύθηκε το 2011 ως η πρώτη αγγλόφωνη έκδοση, με μηνιαία κυκλοφορία, της Κύπρου. Σήμερα, όχι μόνο αποτελεί μια επιχείρηση που προωθεί με συνέπεια καλές επιχειρηματικές πρακτικές, αλλά επιπλέον διαθέτει ένα μοναδικό όσο και πολύτιμο αναγνωστικό κοινό, το οποίο απαρτίζεται από άτομα μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, από στελέχη διεθνών επιχειρήσεων, αγγλόφωνους επιχειρηματίες γυναίκες και άντρες, Κύπριους και μη. Το περιοδικό GOLD παρέχει μια εις βάθος, ολοκληρωμένη κι ενημερωμένη επισκόπηση γύρω από την τοπική επιχειρηματική σκηνή, την Οικονομία και τις αγορές. Έχει δε κερδίσει επάξια τη φήμη του, χάρη στα αναλυτικά άρθρα και τις αποκαλυπτικές συνεντεύξεις με σημαντικές όσο και διεθνείς προσωπικότητες που κρατούν θέσεις-κλειδιά. www.goldnews.com.cy

Περιοδικό IN Business

Το περιοδικό IN Business είναι το μόνο μηνιαίο έντυπο που παρουσιάζει ένα πανόραμα της κυπριακής αγοράς, που προσφέρει ολοκληρωμένη ενημέρωση για όλους τους τομείς της οικονομίας και για ό,τι συμβαίνει στον χώρο του επιχειρείν: Εμπόριο, υπηρεσίες, βιομηχανία, αγορά, νέες επιχειρήσεις, προϊόντα και καινοτομία, εταιρική κοινωνική ευθύνη, deals, ανακατατάξεις, καινούργια στελέχη και δράσεις. Έχει πρωτοστατήσει στην Κύπρο και καινοτομεί από το 2006 άλλοτε με τις εις βάθος αναλύσεις του κι άλλοτε με έρευνες και δεδομένα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά. www.inbusinessnews.com

πορταλ REPORTER

Μια μεγάλη δημοσιογραφική ομάδα φέρνει κοντά σας τα τελευταία νέα και εξελίξεις σε όλους τους τομείς. Με προσήλωση στην εγκυρότητα και την αντικειμενικότητα και με αιχμή του δόρατος την αμεσότητα, το πόρταλ REPORTER είναι κόμβος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας καθ’όλη τη διάρκεια του 24ώρου, για ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο. Webtv, audio, info graphics και άλλες καινοτομίες εμπλουτίζουν το περιεχόμενο του portal μας, το οποίο είναι προσβάσιμο από όλες τις συσκευές desktop, tablets και smart phones. Η μεγάλη ειδησεογραφική ομάδα του πόρταλ REPORTER δημοσιεύει καθημερινά πρωτογενείς ειδήσεις έτσι ώστε να υπάρχει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Τα digital Μέσα της IMH περιλαμβάνουν και το application του REPORTER το οποίο μπορεί να λειτουργεί σε tablets και smart phones, σε περιβάλλον IOS και Android, καθώς και το καθημερινό newsletter το οποίο αποστέλλεται σε 100.000 συνδρομητές. www.reporter.com.cy

Επικοινωνία

Project Manager

Αθηνά Κυριάκου

H Αθηνά είναι υπεύθυνη για το επιστημονικό περιεχόμενο και τη γενική διαχείριση του συνεδρίου. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο ή άλλες απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο athina.kyriakou@imhbusiness.com και στο +357 22505580.

Marketing Manager

Γεωργία Ευθυμιάδου

Η Γεωργία είναι υπεύθυνη για το μάρκετινγκ και την προώθηση του συνεδρίου. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις/εισηγήσεις για το μάρκετινγκ του συνεδρίου μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο georgia.efthymiadou@imhbusiness.com και +357 22505575.

Οι εγγραφές έκλεισαν
 

Ημέρα και ώρα

28 Ιανουαρίου 2022@ 08:30 ΠΜ to
1 Φεβρουαρίου 2027 @ 08:00 ΠΜ
 
 

Λήξη Εγγραφών

28/01/2022
 

Γλώσσα Συνεδρίου

Ελληνικά και Αγγλικά
 

Τοποθεσία

Hilton Nicosia
 
 
 
Download Events ical

Κοινοποιήστε