H ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

15 Σεπτεμβρίου 2021
ICBS ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΚΕΣΕΑ) ΛΤΔ, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, IMH

Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ), σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, διοργανώνουν διαδικτυακή ημερίδα για τηΔιαχείριση Έργων στον Δημόσιο Τομέα – Σύγχρονες Τάσεις, Προοπτικές και Προκλήσεις,η οποία θα διεξαχθεί τηνΤετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021, στις 9:30 π.μ. -12:30 μ.μ..

Εισαγωγή

Ο γενικός σκοπός της Ημερίδας είναι να εισαγάγει τη Διαχείριση Έργων ως σύγχρονη και αποτελεσματική μέθοδο εργασίας στον δημόσιο τομέα. Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στο πρότυπο που ανέπτυξε το Project Management Institute, δηλαδή το Project Management Professional (PMP). Το πρότυπο αυτό εμπεριέχει σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές με την υιοθέτηση των οποίων επιτυγχάνονται οι στόχοι του οργανισμού και η υλοποίηση διοικητικών αλλαγών.

Η ημερίδα σηματοδοτεί την έναρξη της σύμβασης για τη Διαχείριση Έργων, διάρκειας 22 μηνών, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρύτερου ευρωπαϊκού έργου της ΚΑΔΔ «Μαθησιακή Υποστήριξη της Εφαρμογής Διοικητικών Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία. Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε αναγκαίο από την ΚΑΔΔ όπως ενδυναμωθούν οι δημόσιοι λειτουργοί σε σύγχρονα εργαλεία Διαχείρισης Έργων με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή διοικητικών αλλαγών στους οργανισμούς τους. Ανάδοχος της σύμβασης είναι η κοινοπραξία ΚΕΣΕΑ και ICBS Διεθνές Κολλέγιο Αθηνών Α.Ε. .

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στα Ελληνικά.

 

 

Πρόγραμμα

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Ομιλητές
Συντονιστής
Μάριος Μιχαηλίδης

Προϊστάμενος Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης – Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Υπουργείο Οικονομικών

Ο Μάριος Μιχαηλίδης ξεκίνησε να εργάζεται ως λειτουργός επιμόρφωσης στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ), τον κεντρικό φορέα μάθησης και ανάπτυξης του δημόσιου τομέα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Μάιο του 1992. Υπήρξε υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και οργανωσιακής ανάπτυξης, κυρίως στους τομείς της διαχείρισης των αλλαγών, θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης και διαχείρισης συγκρούσεων. Ως λειτουργός επιμόρφωσης, ο Μάριος Μιχαηλίδης συνεργάστηκε με Κύπριους και ξένους εμπειρογνώμονες από τον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού από αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μηχανολογία και τη Διοίκηση ενώ διαθέτει επαγγελματικά προσόντα στους τομείς της εκπαίδευσης και της διοίκησης. Το 2013 ο κος Μιχαηλίδης ορίστηκε προϊστάμενος της ΚΑΔΔ.

Ομιλητές
Άννα Ξυνιστέρη

Υπεύθυνη Έργου του Αναδόχου στο πλαίσιο της Σύμβασης «Εκπαίδευση στη Διαχείριση Έργων»

Η Άννα Ξυνιστέρη είναι η Γενική Διευθύντρια του ΚΕΣΕΑ και κατέχει εικοσιπενταετή πείρα σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και δεκαπενταετή σε θέματα διαχείρισης έργων.

Μέσα από το ρόλο της ως Υπεύθυνη Έργου, έχει υλοποιήσει με επιτυχία πέραν των 250 έργων, συγχρηματοδοτούμενων και μη, με δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς οργανισμούς. Ως εκπαιδεύτρια, έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει σεμινάρια στα θέματα: Διαχείριση έργων, Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, Ανάπτυξη Συναισθηματικής Νοημοσύνης, Διευθυντικές δεξιότητες, Ηγεσία, Διαχείριση Αλλαγής.

Έχει μεταπτυχιακό στη διοίκηση (ΜΒΑ), με εξειδίκευση στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και μεταπτυχιακό στη δημόσια διοίκηση (ΜΡΑ). Κατέχει επίσης πτυχίο στην Ψυχολογία, και στη Γενική Διοίκηση, με εξειδίκευση σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων. Είναι πιστοποιημένη PMP από το Project Management Institute, USA.

Χρήστος Παναγιωτίδης

Director of Strategic Partnerships @ICBS Athens Business College

Ο Χρήστος Παναγιωτίδης είναι απόφοιτος της Ελληνογαλλικής Σχολής Πειραιά, έχει σπουδάσει Ανάλυση Συστημάτων Πληροφορικής (Control Data Greece Inc.) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων).

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ως Business Development Manager, αλλά και ως Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής έχει αναλάβει καθήκοντα ως Director of Strategic Partnerships στο Corporate and Professional Learning Services Division του ICBS Athens International College.

Διαθέτει επαγγελματική εκπαιδευτική εμπειρία πάνω από 7.000 ώρες και επαγγελματική εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα Customer Experience Excellence και Leadership. Είναι πιστοποιημένος εισηγητής από την Academy of Service Excellence, την Coverdale και την Microsoft ως MCT.

Θεοφάνης Γιώτης

CEO@12 PMConsulting, MSc, PhDcPMP, ACP, PBA, ATP, CSM/CSP, P2P

Ο Θεοφάνης Γιώτης διοικεί projects, programs και portfolios (PPP) στην περιοχή EMEA για 30+ έτη. Είναι Agile Coach, εισηγητής, σύμβουλος, συγγραφέας, εκπαιδευτής, επιχειρηματίας, senior Project/Program Manager και Chief Story Teller. Από το 1987 έχει διαχειριστεί εκατοντάδες έργα στην περιοχή του EMEA χρησιμοποιώντας τόσο plan driven και AGILE me 22.000+ ώρες consulting.

To 1992-1996 συμμετείχε στην δημιουργία του πρώτου PMO στην Ελλάδα για την διοίκηση 16 projects budget 283.400.000€. Κατέχει 80+ επαγγελματικές πιστοποιήσεις (30 σε project management), έχει κάνει 150+ παρουσιάσεις παγκοσμίως, έχει δημοσιεύσει 150+ άρθρα, διδάσκει PPP σε μεταπτυχιακά προγράμματα και έχει συμμετάσχει στην δημιουργία 17 PPP διεθνών standards.

Είναι CEO της 12PM, πρώτος Πρόεδρος και συνιδρυτής του PMI-GREECE (2004-2014) και εκπρόσωπος της Ελλάδας στην μόνιμη επιτροπή του ISO για Project Management (ISO Technical Committee TC258).

Δημήτρης Ντάσιος

CEO @ D.I.Dassios Advisory Services, MBA, Project Manager (PMP), ITIL, DPΟ

Ο Δημήτρης Ντάσιος είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών του ΕΚΠΑ και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (International MBA) του ΟΠΑ με ειδίκευση στην Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering). Κάτοχος της επαγγελματικής πιστοποίησης στη Διοίκηση Έργων Project Management Professional-PMP® από το Project Management Institute (PMI ΗΠΑ), ITIL® από την AXELOS, Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Certified DPO executive) και Επικεφαλής Ελεγκτής ISO 9001 (TUV Austria).

Διαθέτει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία (περιοχή ΕΜΕΑ) στην Διοικητική Πληροφόρηση καθώς και ως επιμορφωτής ενηλίκων στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη Διοίκηση Έργων. Το 2019 εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο PMI Greece Chapter κατέχοντας τη θέση του Αντιπροέδρου-Υπεύθυνου Οικονομικών/Ταμίας (03/2019-03/2021) και εν συνεχεία μέλος του Audit Committee του ίδιου Οργανισμού. Έχει σημαντική συμβουλευτική εμπειρία σε εταιρίες και Οργανισμούς, στους τομείς του Στρατηγικού Μετασχηματισμού και Ηγεσίας αποδοτικών ομάδων, βασισμένοι στις αρχές της επικοινωνίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και σεβασμού μεταξύ των μελών.

Χορηγοί

Χορηγοί

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία.
Οργανωτές
ICBS ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το ICBS, εδώ και 43 χρόνια, παρέχει υψηλής ποιότητας εξειδικευμένες σπουδές, αποκλειστικά στη Διοίκηση των επιχειρήσεων, πάντοτε σε συνεργασία με Βρετανικά πανεπιστήμια εγνωσμένου κύρους. Παράλληλα, διαθέτει πολυετή εμπειρία και γνώση στην παροχή Επαγγελματικής Κατάρτισης συνεργαζόμενο αποκλειστικά με πιστοποιημένους φορείς, παρέχοντας άριστη εκπαίδευση στα στελέχη των σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Το ICBS ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την κάλυψη των επιμέρους απαιτήσεων της κάθε επιχείρησης συνολικά, αλλά και του κάθε στελέχους ατομικά. Στόχος του είναι η θωράκιση των εργαζομένων και των στελεχών, με ικανότητες και δεξιότητες υψηλού επιπέδου, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας.

Όλοι οι εκπαιδευτές κατέχουν Ανώτατου Επιπέδου Πιστοποιήσεις στο αντικείμενο διδασκαλίας με μεγάλη επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία.

Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΚΕΣΕΑ) ΛΤΔ

Η εταιρεία Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΚΕΣΕΑ) ΛΤΔ αποτελεί εξειδικευμένη εταιρεία η οποία παρέχει υπηρεσίες υψηλού́ επιπέδου σε άτομα, εταιρείες και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα καθώς και στην τοπική αυτοδιοίκηση σε θέματα συμβουλευτικής, διαχείρισης έργων, εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Αποτελείται από μια δυναμική ομάδα η οποία έχει πάντα ως κύριο μέλημά της τη δημιουργία και διατήρηση στενών σχέσεων με τους πελάτες και τη δημιουργία πρόσθετης αξίας γι’ αυτούς. Η ποιότητα των υπηρεσιών της εταιρείας πηγάζει από τις γνώσεις και ικανότητες των στελεχών της καθώς και από την ενδελεχή έρευνα που διεξάγει για τους τομείς εξειδίκευσης της, τόσο από πηγές διεθνών πρακτικών, όσο και από τοπικές έρευνες που διεξάγει και αφορούν στην Κυπριακή αγορά.

Η εταιρεία ΚΕΣΕΑ έχει υλοποιήσει στο παρελθόν και υλοποιεί μέχρι και σήμερα πολλαπλά έργα συγχρηματοδοτούμενα και μη και διαθέτει εξειδικευμένη και μακρόχρονη πείρα στα θέματα που αφορούν στη διαχείριση έργων. Μέσα από δοκιμασμένες και αναγνωρισμένες μεθοδολογίες και με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων, συντονίζει τις δράσεις έργων και τα φέρνει εις πέρας με επιτυχία. Εδώ και πολλά χρόνια, στα έργα εφαρμόζεται η μεθοδολογία που παρέχεται από το Project Management Institute της Αμερικής (ΡΜΙ), στην οποία είναι πιστοποιημένοι Project Management Professionals (ΡΜΡ), στελέχη της εταιρείας.

Μέσα από τα 15 χρόνια λειτουργίας της, η εταιρεία ΚΕΣΕΑ έχει να επιδείξει ένα πλούσιο βιογραφικό υλοποίησης έργων και παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών: Πέραν από 200 έργα έχουν υλοποιηθεί, πέραν από 10,000 εκπαιδευόμενοι έχουν επωφεληθεί από εκπαιδευτικές υπηρεσίες, περισσότεροι από 500 οργανισμοί και εταιρείες έχουν επωφεληθεί από συμβουλευτικές υπηρεσίες και περισσότερα από 2,000 σεμινάρια και εκπαιδεύσεις έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί.

Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής έχει ως αποστολή την δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και φιλικού προς τον πολίτη κράτους και μίας δυναμικής ψηφιακής οικονομίας όπου κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση θα ευδοκιμούν και θα ευημερούν. Παράλληλα, κύριο μέλημά του αποτελεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η ενδυνάμωση της θέσης και της φωνής της Κύπρου σε καίρια ζητήματα στα κέντρα λήψης αποφάσεων στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Όραμα του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, είναι να καταστεί η Κύπρος μια δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία με βασικούς πυρήνες ώθησης την έρευνα, την επιστημονική αριστεία, την καινοτομία, την τεχνολογική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα και να αποτελέσει περιφερειακό κέντρο στους βασικούς αυτούς τομείς.

Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης έχει ως στόχο να συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος του πολίτη και της κοινωνίας, κυρίως μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικής μάθησης για τη δημόσια διοίκηση, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο. Όραμα της ΚΑΔΔ είναι να συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στη δημιουργία μιας σύγχρονης, πολιτοκεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, όντας οι ίδιοι ένας οργανισμός μάθησης ο οποίος τηρεί αυτά που διδάσκει και χαίρει τοπικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς αναγνώρισης. Μερικές από τις βασικές αξίες της ΚΑΔΔ είναι: η ποιότητα, η διαφάνεια και προσβασιμότητα, η ανταπόκριση στις ανάγκες του πολίτη, η αριστεία στηριγμένη στην καινοτομία και την υιοθέτηση νέων ιδεών και πρακτικών, η προσαρμοστικότητα, η ευσυνειδησία, ο επαγγελματισμός, η αξιοπιστία, το ομαδικό πνεύμα εργασίας, η ίση μεταχείριση, αμεροληψία, αντικειμενικότητα, η δημιουργικότητα, η συνεχής μάθηση και ανάπτυξη.

IMH

H IMH διοργανώνει σε Κύπρο και εξωτερικό, κάθε χρόνο περισσότερα από 200 συνέδρια σεμινάρια, ημερίδες και εμπορικές εκθέσεις καθώς και επιχει-ρηματικές βραβεύσεις σε όλους τους τομείς της αγοράς. Αναλαμβάνει, επίσης, εκδηλώσεις εκ μέρους πελατών. Εξαίρετη πορεία ακολουθεί και το Τμήμα των Media. Τα μηνιαία περιοδικά IN Business και GOLD διαβάζονται από δεκάδες χιλιάδες στελέχη, μάνατζερ και επιχειρηματίες-Κύπριους και ξένους. Η δημοσιογραφική μας ομάδα, ενημερώνει καθημερινά τον κόσμο και μέσω του IN Business Portal (www.inbusinessnews.com) , και του REPORTER (www.reporter.com.cy) . Πρόσφατα στη διαχείριση της ΙΜΗ πέρασε και ο Super FM, ο πρώτος μουσικός ραδιοφωνικός σταθμός της Κύπρου. Η ΙΜΗ, το 2023, λανσάρει το αγγλόφωνο ενημερωτικό Cyprus Business News Portal (CBN), με στόχο να αποτελέσει την καθημερινή πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης για ξένους επιχειρηματίες - επαγγελματίες και όχι μόνο, που διαμένουν στην Κύπρο ή επιθυμούν να μαθαίνουν για την επιχειρηματική σκηνή της χώρας.Η IMH, λαμβάνει μέρος και σε διαδικασίες προσφορών του δημόσιου τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών. Μέσω των δραστηριοτήτων της, δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να κάνουν networking, να βρουν καινούριους πελάτες και συ¬νεργάτες, να απευθυνθούν σε νέα ακροατήρια και να ανακαλύψουν ευκαιρίες ανάπτυξης. www.imhbusiness.com

Ακροατήριο

Η ημερίδα απευθύνεται σε πολιτικούς προϊστάμενους και διευθυντικά στελέχη του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και Κρατικούς Αξιωματούχους.

Επικοινωνία

Project Manager

Μαριάννα Δημοσθένους

H Μαριάννα είναι υπεύθυνη για τον γενικό συντονισμό της διοργάνωσης της ημερίδας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο ή άλλες απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο Marianna.Demosthenous@imhbusiness.com και +357 22505612.

Marketing Manager

Γεωργία Ευθυμιάδου

Η Γεωργία είναι υπεύθυνη για το μάρκετινγκ και την προώθηση της ημερίδας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις/εισηγήσεις για το μάρκετινγκ της εκδήλωσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο +357 22505575 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Georgia.efthymiadou@imhbusiness.com

Οι εγγραφές έκλεισαν
 

Ημέρα και ώρα

15 Σεπτεμβρίου 2021 @ 09:30 ΠΜ -
12:30 ΜΜ
 

Λήξη Εγγραφών

15/09/2021
 

Γλώσσα Συνεδρίου

Greek
 

Τοποθεσία

Διαδικτυακό Γεγονός
 
Λήψη συμβάντων iCal

Κοινοποιήστε