Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Διαχείριση της Μάθησης

17 Ιανουαρίου 2023
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, CIIM, ΕΥ Κύπρου, IMH

Γενικές Πληροφορίες

8097 8097 people viewed this event.

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του πρώτου μέρους των εκπαιδεύσεων, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Ιουνίου 2021 και Απριλίου 2022, η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης ανακοινώνει την έναρξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με θέμα Διαχείριση της Μάθησης Β Κύκλος: Το Πλαίσιο Διαχείρισης της Μάθησης στη Δημόσια Υπηρεσία.

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Το Πλαίσιο Διαχείρισης της Μάθησης στη Δημόσια Υπηρεσία, εντάσσονται στο πλαίσιο της σύμβασης με τίτλο «Διαχείριση της Μάθησης: Διαμόρφωση Προτεινόμενου Πλαισίου και Οδηγού και Μαθησιακή Υποστήριξη για τη Διαχείριση της Μάθησης σε Οργανισμούς της Δημόσιας Διοίκησης», ως μέρος του ευρύτερου Έργου της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης με τίτλο «Μαθησιακή Υποστήριξη της Εφαρμογής Διοικητικών Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση», το οποίο στοχεύει στη δημιουργία των συνθηκών για την πλήρη εισαγωγή της συστηματικής και μεθοδευμένης διαχείρισης της μάθησης στη Δημόσια Υπηρεσία. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία.

  • Εκπαιδευτικό Υλικό A΄ Κύκλου, πατήστε εδώ.
  • Εκπαιδευτικό Υλικό Β΄ Κύκλου, πατήστε εδώ.
  • Για το Πλαίσιο Διαχείρισης της Μάθησης για την Κυπριακή Δημόσια Υπηρεσία πατήστε εδώ.
  • Διαχείριση της Μάθησης: Διαμόρφωση Προτεινόμενου Πλαισίου και Οδηγού και Μαθησιακή Υποστήριξη για τη Διαχείριση της Μάθησης σε Οργανισμούς της Δημόσιας Διοίκησης, πατήστε εδώ.
Εγγραφές
Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα των τριήμερων εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιλαμβάνει:

• Στρατηγικές Επιδιώξεις και Στόχοι Πλαισίου Διαχείρισης της Μάθησης
• Συνθήκες Διαμόρφωσης, Περιβάλλον Υλοποίησης και Παράγοντες Προσανατολισμού Πλαισίου Διαχείρισης της Μάθησης
• Βασικές Αρχές και Μεθοδολογικό Υπόβαθρο Πλαισίου Διαχείρισης της Μάθησης
• Εμπλεκόμενα Μέρη και Ενδιαφερόμενα Μέρη Πλαισίου Διαχείρισης της Μάθησης
• Πεδία Θεματολογίας Πλαισίου Διαχείρισης της Μάθησης
• Ρόλοι και Δομές Διαχείρισης της Μάθησης
• Διαδικασίες Διαχείρισης της Μάθησης
• Παρακολούθηση, Αξιολόγηση και Επικαιροποίηση Πλαισίου Διαχείρισης της Μάθησης


Αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών:

• Τριήμερη εκπαίδευση ΄Β κύκλου στις 21, 22, 23 Φεβρουαρίου 2023 εδώ

Ομιλητές
Εκπαιδευτές
ΑΝΝΑ ΞΥΝΙΣΤEΡΗ

Σύμβουλος και Εκπαιδεύτρια

Η Άννα Ξυνιστέρη κατέχει εικοσιπενταετή πείρα σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και δεκαπενταετή σε θέματα διαχείρισης έργων. Έχει εργαστεί σε τμήματα ανθρώπινου δυναμικού σε μικρούς και μεγάλους οργανισμούς, ενώ την τελευταία δεκαπενταετία είναι σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού και εκπαιδεύτρια. Κύριες ενέργειες της σε αυτούς τους ρόλους είναι το στήσιμο ή/και αναδιάρθρωση τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού, από το σχεδιασμό μέχρι την πλήρη υλοποίηση. Αυτό συμπεριλαμβάνει: διαγνωστική έρευνα σε θέματα ΔΑΔ, ετοιμασία πολιτικών και διαδικασιών, εγχειριδίων προσωπικού, συστημάτων αξιολόγησης, διαδικασιών διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών, προσλήψεις, παράδοση σεμιναρίων, κατάρτιση συμβολαίων, εγκατάσταση πληροφοριακών και ότι άλλο απαιτείται σε ένα σύγχρονο τμήμα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Μέσα από το ρόλο της ως Υπεύθυνη Έργου, έχει υλοποιήσει πέραν των 150 έργων, συγχρηματοδοτούμενων και μη, μικρού και μεγάλου μεγέθους, με το μεγαλύτερο να έχει προϋπολογισμό 1.2 εκατ. Ευρώ. Η υλοποίηση των έργων αυτών, τα οποία συνήθως σχετίζονται με θέματα ανθρώπινου δυναμικού με την ευρύτερη έννοια, συμπεριλαμβάνει: τον αρχικό σχεδιασμό, την ετοιμασία παρουσιάσεων και παραδοτέων, τον συντονισμό και τη διοίκηση της ομάδας, την τήρηση του προϋπολογισμού, την διάχυση των αποτελεσμάτων και την τελική παράδοση των εκθέσεων και παραδοτέων που απαιτούνται. Ως εκπαιδεύτρια, έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει σεμινάρια στα θέματα: Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, Ανάπτυξη Συναισθηματικής Νοημοσύνης, Διευθυντικές δεξιότητες, Ηγεσία, Διαχείριση Αλλαγής, Διαχείριση έργων, Ανάπτυξη ομαδικότητας σε οργανισμούς κα. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τα θέματα: Δημόσια Διοίκηση, Αρχές και πρακτικές διοίκησης και Εργασιακές σχέσεις. Η Άννα Ξυνιστέρη έχει μεταπτυχιακό στη διοίκηση (ΜΒΑ), με εξειδίκευση στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και μεταπτυχιακό στη δημόσια διοίκηση (ΜΡΑ). Κατέχει επίσης πτυχίο στην Ψυχολογία, και στη γενική διοίκηση, με εξειδίκευση σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων. Είναι πιστοποιημένη PMP - Project Management Professional (Διευθύντρια Έργου) από το ΡΜΙ - Project Management Institute, USA.

ΘΩΜΑΣ ΠΟΥΤΑΣ

Business Management Consultant

Ο κ. Θωμάς Πούτας είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού στην Βιομηχανική Κοινωνιολογία και Πολιτική Οικονομία με εξειδίκευση στην Ανάπτυξη και Εξέλιξη Οργανισμών, Ιδιωτικών και Δημόσιων. Aπό το 1999 έχει εργαστεί ως Σύμβουλος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Interim Operations&HR Manager, Business Trainer και Coach στη Γερμανία, CEEMEA και Κίνα. Έχει παρουσιάσει επίσης το έργο του σε εκπαιδευτικά σεμινάρια σε διάφορους τομείς Διοίκησης Επιχειρήσεων σε περισσότερες από 14 χώρες. Έχει αναπτύξει και παραδώσει εργαστήρια και εκπαιδεύσεις για περισσότερους από 3.000 συμμετέχοντες (Ηγέτες, Στελέχη και Εργαζόμενοι) από διαφορετικές κουλτούρες στην Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Οι πιο πρόσφατες συνεργασίες του περιλαμβάνουν πολυεθνικές εταιρείες στα αεροσκάφη, την αυτοκινητοβιομηχανία, τις τηλεπικοινωνίες, τη φαρμακευτική καθώς και τις ΜΜΕ στον τομέα της πληροφορικής, της λιανικής, της μεταποίησης, καθώς και ακαδημιών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

ΑΝΝΙΤΑ ΠΕΤΡΟΥ

Εκπαιδεύτρια

H Αννίτα Πέτρου σπούδασε Εκπαιδευτική Ψυχολογία (M.Ed), και ακολούθως έκανε μεταπτυχιακό στην Εργασιακή Ψυχολογία (MSc) στο Manchester Business School. Aπέκτησε στη συνέχεια τον τίτλο του Chartered Μember από το British Psychological Society (CPsychol), ενώ ταυτόχρονα ήταν μέλος του Συμβουλίου Επαγγελμάτων Υγείας ως Εγγεγραμμένη Επαγγελματίας Ψυχολόγος στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εργάστηκε για πολλά χρόνια σε θέσεις όπως Human Resource Business Partner, Διευθύντρια Εκπαίδευσης και Συντονίστρια Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Η Αννίτα Πέτρου είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια αλλά και αξιολογήτρια της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα εκπαιδευτών και κέντρων εκπαίδευσης.

Τα τελευταία χρόνια, ως συνεργάτιδα του ΚΕΣΕΑ, υλοποιεί εκπαιδεύσεις σε διάφορες ομάδες, για θέματα της ειδικότητας της και συμμετέχει σε έργα του ΚΕΣΕΑ, όπως το First Step, το Europass και τη δημιουργία εκπαιδευτικού κέντρου για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Πρόσθετα, παρουσιάζει μονοεπιχειρησιακά σεμινάρια σε μικρούς και μεγάλους οργανισμούς και είναι εξωτερική συνεργάτρια/εκπαιδεύτρια για το Κέντρο Παραγωγικότητας, αλλά και εισηγήτρια στα μεταπτυχιακά διπλώματα σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Κύπρου. Διδάσκει στο CIM αλλά και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως το ΤΕΠΑΚ και το European University σε θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενο της, όπως Στρατηγική Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Business Organization, Εργασιακή Συμπεριφορά, Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων, Ηγεσία, Εργασιακή Ψυχολογία και Ψυχολογία.

ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

Εκπαιδευτής

O Λεόντιος Φιλοθέου είναι κάτοχος Πτυχίου Χημείας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Απόδοσης Επιχειρήσεων από τη Σχολή Διοίκησης του Bradford University.

Είναι Εγκεκριμένος Σύμβουλος Επιχειρήσεων (CMC), Εγκεκριμένος Εκπαιδευτής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και μέλος του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών.

Εργάζεται από το 2005 ως Σύμβουλος Ποιότητας και Επιχειρήσεων καθώς και Εκπαιδευτής, ενώ από το 2015 είναι Διευθυντής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στον Ελεγκτικό – Συμβουλευτικό Οίκο Kyprianides & Associates. Είναι επίσης Διευθυντής στην εταιρεία επικοινωνίας Whiteboard Consultants Ltd.

Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης στους τομείς των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, σε θέματα εσωτερικού ελέγχου, σε θέματα οργάνωσης και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού.

Είναι Πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Επιστημόνων Χημικών και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA).

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

Οικονομολόγος, Επιχειρηματίας, Σύμβουλος & Εκπαιδευτής

Ο Παναγιώτης Ιακωβίδης κατέχει Μεταπτυχιακό στο Διεθνές Μάνατζμεντ από το KEDGE Business School (Grande Ecole) στη Μασσαλία (2011) και πτυχίο Οικονομικής και Νομικής Διοίκησης από το πανεπιστήμιο Paul Cézanne – Aix – Marseille III στη Γαλλία (2008).

Ενώ ήταν φοιτητής Μεταπτυχιακού, το 2009 ξεκίνησε την καριέρα του ως Υπεύθυνος Διεθνών Πωλήσεων στην West Medica Produktions und und Handles Gmbh στον Καναδά. Ο Παναγιώτης προωθείται ως Διευθυντής Ανάπτυξης Επιχειρήσεων για τη Νότια Αμερική, μετά από περίπου ένα χρόνο, και μεταβαίνει στη Λίμα του Περού.

Ένα χρόνο αργότερα, δημιουργεί την πρώτη του εταιρεία εμπορίου για ιατρικό εξοπλισμό και αναλώσιμα στο Μεξικό. Η εταιρεία λειτουργεί χωρίς εργαζόμενους, έχοντας ως βάση ένα ιδιαίτερο σύστημα σχεδιασμένο από τον Παναγιώτη, το οποίο λειτουργεί αποκλειστικά μέσω προμηθειών με επιλεγμένους συνεργάτες.

Επιστρέφοντας στην Ευρώπη, ιδρύει την εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων “The Experts Alliance – Jacovides & Associates Ltd” που ειδικεύεται στους τομείς του επιχειρηματικού σχεδιασμού, της στρατηγικής αναδιάρθρωσης, της διεθνοποίησης, των συγχωνεύσεων και εξαγορών καθώς και της αύξησης κεφαλαίου.

Ταυτόχρονα, ο Παναγιώτης αναλαμβάνει την προεδρία των διοικητικών συμβουλίων δύο γαλλικών εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο Παναγιώτης καλείται να διοργανώσει σεμινάρια σχετικά με την ανάπτυξη των διεθνών επιχειρήσεων, την επιχειρηματικότητα, τις start-up, καθώς και τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία, σε επιχειρηματικές σχολές και σε άλλα ιδιωτικά ιδρύματα στη Γαλλία και την Κύπρο.

Τα τελευταία οκτώ χρόνια διοργανώνει και είναι εκπαιδευτής σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης σε διεθνείς εταιρείες και ξεκίνησε τη διδασκαλία του ως Επισκέπτης Καθηγητής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του προγράμματος ΜΒΑ του CIIM.

Τον Φεβρουάριο του 2015 εξελέγη ομόφωνα Πρόεδρος του Γαλλο-κυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου στη Μασσαλία της Γαλλίας.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ
Σύμβουλος, Καθηγητής & Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Ο Ανδρέας Ευσταθιάδης είναι κάτοχος πτυχίου BEng (Hons) από το Engineering Council (Ηνωμένο Βασίλειο) και πτυχίου MPhil και PhD από το Πανεπιστήμιο Brunel του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει εργαστεί στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού με κύρια ευθύνη την εκπαίδευση στην βιομηχανία της Κύπρου. Σήμερα είναι Τακτικός Καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο συντονιστής του MBA και του Διδακτορικού Προγράμματος στην Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Συμμετέχει σε συμβουλευτικά έργα για την Τεχνολογία Καινοτομίας, την Επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καθώς και πρακτικές Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κυπριακή Οικονομία. Υπηρέτησε ως εθνικός εκπρόσωπος της Κυπριακής κυβέρνησης στην Επιτροπή Έρευνας και Καινοτομίας του 6ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ενεργός ερευνητής και επενεργεί ως αξιολογητής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Εξωτερικός Εμπειρογνώμονας Διασφάλισης Ποιότητας στη θεσμική αξιολόγηση των Κρατικών Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Έχει δημοσιεύσει εκτενώς σε διεθνή περιοδικά και έχει παρουσιάσει μεγάλο αριθμό εργασιών σε διεθνή συνέδρια. Επενεργεί ως κριτής σε διεθνή περιοδικά και διεθνή συνέδρια.

Οργανωτές
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης έχει ως στόχο να συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος του πολίτη και της κοινωνίας, κυρίως μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικής μάθησης για τη δημόσια διοίκηση, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο. Όραμα της ΚΑΔΔ είναι να συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στη δημιουργία μιας σύγχρονης, πολιτοκεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, όντας οι ίδιοι ένας οργανισμός μάθησης ο οποίος τηρεί αυτά που διδάσκει και χαίρει τοπικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς αναγνώρισης. Μερικές από τις βασικές αξίες της ΚΑΔΔ είναι: η ποιότητα, η διαφάνεια και προσβασιμότητα, η ανταπόκριση στις ανάγκες του πολίτη, η αριστεία στηριγμένη στην καινοτομία και την υιοθέτηση νέων ιδεών και πρακτικών, η προσαρμοστικότητα, η ευσυνειδησία, ο επαγγελματισμός, η αξιοπιστία, το ομαδικό πνεύμα εργασίας, η ίση μεταχείριση, αμεροληψία, αντικειμενικότητα, η δημιουργικότητα, η συνεχής μάθηση και ανάπτυξη.

CIIM

Το CIIM ως ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό, φιλανθρωπικό ίδρυμα, έχει ως αποστολή του να λειτουργεί ως κέντρο αριστείας στον τομέα της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και της έρευνας στη διεύθυνση επιχειρήσεων και τη δημόσια διοίκηση, και να εκπαιδεύει ηγέτες, που θα αποβούν καταλύτες της αλλαγής και της καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον δημόσιο τομέα, στην Κύπρο και τον υπόλοιπο κόσμο.

Η ολική ποιότητα αποτελεί τη βάση της εκπαιδευτικής του φιλοσοφίας και διαποτίζει κάθε δραστηριότητά του, με συνεχή στόχο όχι μόνο να ανταποκρίνεται στις όποιες προσδοκίες αλλά να τις ξεπερνά. Το CIIM είναι μοναδικό σε κάθε επίπεδο: από τους διαπρεπείς καθηγητές του από διεθνούς φήμης πανεπιστήμια του κόσμου, μέχρι την ποικιλομορφία των φοιτητών του.

ΕΥ Κύπρου

Η ΕΥ Κύπρου λειτουργεί ως έμπιστος σύμβουλος για ένα ευρύ φάσμα πελατών, από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (Υπουργεία, Οργανισμοί στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ιδιώτες και νέες ή αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις μέχρι μεγάλες δημόσιες και πολυεθνικές εταιρείες). Η παρουσία της ΕΥ στην Κύπρο ξεκίνησε τη δεκαετία του 1930 με την εγγραφή της πρώτης εταιρείας παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών στο νησί. Είναι μέρος της περιοχής EMEIA της ΕΥ και μία από τις 22 χώρες που απαρτίζουν την Περιφέρεια Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η EΥ Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης λειτουργεί ως μία οντότητα κάτω από την περιφέρεια ΕΜΕΙΑ στην οποία δραστηριοποιούνται 102.000 επαγγελματίες. Αυτό δίνει την ευκαιρία στην EY Κύπρου να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις σημαντικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην περιοχή και να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των πελατών της σε έναν ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Σήμερα, η ΕΥ Κύπρου έχει γραφεία σε Λευκωσία και Λεμεσό και εργοδοτεί πέραν των 330 επαγγελματιών. Είναι στενά συνδεδεμένη με τα διεθνή οικονομικά κέντρα της ΕΥ, για την ανταλλαγή εξειδικευμένων γνώσεων και εμπειριών. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να προβλέπει τις τάσεις της αγοράς, προσδιορίζει τις επιπτώσεις και αναπτύσσει σαφείς απόψεις σχετικά με οικονομικά ζητήματα.

Όποιος και αν είναι ο τομέας, οι τοπικές ομάδες και το παγκόσμιο δίκτυο των επαγγελματιών τη ΕΥ Κύπρου συνεργάζονται για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του πελάτη.

IMH

H IMH διοργανώνει σε Κύπρο και εξωτερικό, κάθε χρόνο περισσότερα από 200 συνέδρια σεμινάρια, ημερίδες και εμπορικές εκθέσεις καθώς και επιχει-ρηματικές βραβεύσεις σε όλους τους τομείς της αγοράς. Αναλαμβάνει, επίσης, εκδηλώσεις εκ μέρους πελατών. Εξαίρετη πορεία ακολουθεί και το Τμήμα των Media. Τα μηνιαία περιοδικά IN Business και GOLD διαβάζονται από δεκάδες χιλιάδες στελέχη, μάνατζερ και επιχειρηματίες-Κύπριους και ξένους. Η δημοσιογραφική μας ομάδα, ενημερώνει καθημερινά τον κόσμο και μέσω του IN Business Portal (www.inbusinessnews.com) , και του REPORTER (www.reporter.com.cy) . Πρόσφατα στη διαχείριση της ΙΜΗ πέρασε και ο Super FM, ο πρώτος μουσικός ραδιοφωνικός σταθμός της Κύπρου. Η ΙΜΗ, το 2023, λανσάρει το αγγλόφωνο ενημερωτικό Cyprus Business News Portal (CBN), με στόχο να αποτελέσει την καθημερινή πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης για ξένους επιχειρηματίες - επαγγελματίες και όχι μόνο, που διαμένουν στην Κύπρο ή επιθυμούν να μαθαίνουν για την επιχειρηματική σκηνή της χώρας.Η IMH, λαμβάνει μέρος και σε διαδικασίες προσφορών του δημόσιου τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών. Μέσω των δραστηριοτήτων της, δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να κάνουν networking, να βρουν καινούριους πελάτες και συ¬νεργάτες, να απευθυνθούν σε νέα ακροατήρια και να ανακαλύψουν ευκαιρίες ανάπτυξης. www.imhbusiness.com

Χρηματοδότηση
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία
Ακροατήριο

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απευθύνονται σε μέλη της Δημόσιας Υπηρεσίας που έχουν ήδη δηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στις μαθησιακές δραστηριότητες για τη Διαχείριση της Μάθησης. Συγκεκριμένα:

• Συντονιστή/-ρια και Μέλη του Πυρήνα Μάθησης
• Στελέχη τα οποία ως εκ της θέσης τους (π.χ. προϊστάμενοι/-ες κλάδων, ομάδων κ.α.) προΐστανται ή επιβλέπουν τον Πυρήνα Μάθησης
• Άλλα στελέχη που εμπλέκονται ως εκ τού ρόλου τους στη μάθηση και στην ανάπτυξη του προσωπικού του Οργανισμού.

Επικοινωνία

Project Manager
Αθηνά Κυριάκου

H Αθηνά είναι υπεύθυνη για το επιστημονικό περιεχόμενο και τη γενική διαχείριση του συνεδρίου. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο ή άλλες απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο athina.kyriakou@imhbusiness.com και +357 22505580.

 

Ημέρα και ώρα

17 Ιανουαρίου 2023 @ 08:30 ΠΜ to
15 Φεβρουαρίου 2023 @ 02:30 ΜΜ
 

Γλώσσα Συνεδρίου

Ελληνικά
 

Τοποθεσία

21 Λεωφόρος Ακαδημίας, Αγλαντζιά
 
Λήψη συμβάντων iCal

Κοινοποιήστε