Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης: ΠΟΛΙΤΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ – ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ 2030

9 Δεκεμβρίου 2021
Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Υπουργείο Οικονομικών, Κυπριακή Δημοκρατία

Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης του
Υπουργείου Οικονομικών, το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη και η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας διοργανώνουν Συνέδριο για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης με τίτλο «Πολίτες, Πολιτικοί, Πολιτικές: Η δύναμη της συνεργασίας για επίτευξη της Ατζέντας 2030».
Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021, η ώρα 08:30,στο ΞενοδοχείοHilton Nicosia.

Εισαγωγή

Το Συνέδριο θα αποτελέσει «πρόσφορο έδαφος» για εμπλοκή/συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων (stakeholders) στα θέματα που άπτονται των 17 Στόχων στην Κύπρο, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της παγκόσμιας ατζέντας και το ρόλο των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών στην αποτελεσματική προώθησή τους και ενσωμάτωσή τους σε επίπεδο πολιτικό, επαγγελματικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό. Ζητούμενο του Συνεδρίου είναι να δοθεί η δυνατότητα σε άτομα από το χώρο της πολιτικής, του επιχειρηματικού τομέα, της εκπαίδευσης, της έρευνας, της επιστήμης, της κοινωνίας των πολιτών να αλληλεπιδράσουν και μέσα από τις διαφορετικές και ποικίλες οπτικές και απόψεις, να αναζητηθεί το πλαίσιο, οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία κουλτούρας αειφορίας, στην ουσιαστική προώθηση πρωτοβουλιών και δράσεων που μπορούν να συμβάλουν στην εδραίωση των στόχων της παγκόσμιας ατζέντας στην κοινωνία, στην ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στα θέματα που άπτονται της αειφορίας.
Το Συνέδριο, επικεντρώνεται στην ενημέρωση αναφορικά με τους στόχους της παγκόσμιας ατζέντας, στην ανάδειξη της σημασίας υλοποίησής της και στη συζήτηση των διαδικασιών, εργαλείων, αλλά και ικανοτήτων που μπορούν να συμβάλουν στην ενδυνάμωση και διατήρηση της ικανότητας των κρατών και των κοινωνιών να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν στρατηγικές που περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις τρεχουσών κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών κρίσεων και προκλήσεων.

 

Πρόγραμμα

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα του συνεδρίου πατήστε εδώ.

Ομιλητές
Συντονίστρια Συνεδρίου
Βίβιαν Κανάρη
Δημοσιογράφος
Ομιλητές
Γεωργία Χριστοφίδου
Διευθύντρια, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Η Γεωργία Σολομωνίδου Χριστοφίδου είναι Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. Συμμετέχει στο συντονισμό της Πράσινης Συμφωνίας, της νέας Αναπτυξιακής Στρατηγικής της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα. Είναι επίσης αρμόδια για την προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Για πολλά χρόνια ήταν υπεύθυνη για την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Κύπρο. Συνέβαλε επίσης στην προώθηση του νομοθετικού πλαισίου για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Έχει μακροχρόνια πείρα στον στρατηγικό προγραμματισμό και στη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων.

Παναγιώτης Σεντώνας
Επίτροπος του Πολίτη

O Παναγιώτης Σεντώνας είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου σπούδασε με πλήρη υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, ως πρωτεύσας κατά την εισδοχή στο Τμήμα του. Κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο (MA) στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες, καθώς και Μεταπτυχιακό Τίτλο (ΜΒΑ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Εργάστηκε επί σειρά ετών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στα θέματα διεύθυνσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Διετέλεσε Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και Αντιπρόεδρος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Υπήρξε Νόμιμος Εκπρόσωπος στην Κύπρο και Επικεφαλής του προγράμματος Erasmus + Youth, του European Solidarity Corps, καθώς άλλων σημαντικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Έχει εκπροσωπήσει την Κυπριακή Δημοκρατία σε συνέδρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) καθώς και άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών θεσμών. Με τον διορισμό του στη θέση του Επιτρόπου του Πολίτη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επιδίωξή του είναι να εστιάσει – μέσα από την ανάληψη συντονιστικών ενεργειών και δράσεων – στην ενίσχυση της συμμετοχικής διακυβέρνησης και στην προώθηση της ενεργού πολιτότητας.

Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου
Προϊσταμένη Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας H Αραβέλλα Ζαχαρίου, είναι Προϊστάμενη της Μονάδας για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) στο ΥΠΠΑΝ. Εκπροσωπεί την Κύπρο σε Διεθνείς Επιτροπές και Δίκτυα για την ΕΑΑ και πρόσφατα έχει εκλεγεί στην Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (UNECE), όπως επίσης προεδρεύει της Μεσογειακής Στρατηγικής για την ΕΑΑ. Τα πορίσματα των ερευνών της έχουν παρουσιασθεί σε παγκόσμια και πανελλήνια συνέδρια, ενώ εργασίες της έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους βιβλίων, και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Είναι συγγραφέας και συν-συγγραφέας σειράς επιστημονικών και εκπαιδευτικών βιβλίων για την ΕΑΑ.
Κωνσταντίνος Πετρίδης

Υπουργός Οικονομικών

Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης διορίστηκε Υπουργός Οικονομικών στις 3 Δεκεμβρίου 2019. Γεννήθηκε στη Λευκωσία την 1η Ιουλίου 1974. Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας και υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά ως έφεδρος αξιωματικός πεζικού. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Nottingham και ακολούθως απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο - Μάστερ στην Πολιτική Οικονομία (MSc Political Economy of Transition in Europe) από τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (London School of Economics). Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ το 2000 εργάστηκε σε θέματα εναρμόνισης στη Διεύθυνση Σχέσεων Κύπρου – ΕΕ στο Γραφείο Προγραμματισμού. Από το 2000 μέχρι το 2006 διετέλεσε Ανώτερος Λειτουργός στον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου και εκπρόσωπος του Συνδέσμου στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία και στην Εθνική Επιτροπή Προετοιμασίας για την Υιοθέτηση του Ευρώ. Το 2006 προσελήφθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες όπου και εργάστηκε ως οικονομολόγος στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2011. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διετέλεσε διαπραγματευτής σε συμφωνίες απελευθέρωσης του εμπορίου μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών ενώ εργάστηκε και σε θέματα δημόσιων ενισχύσεων στον τομέα των μεταφορών. Τον Σεπτέμβριο του 2011 ανέλαβε τα καθήκοντα του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Την περίοδο 2013-2017 διετέλεσε Υφυπουργός παρά των Προέδρω. Από τις 11/05/2017 ανέλαβε καθήκοντα ως Υπουργός των Εσωτερικών, μέχρι τις 3/12/2019 που διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως Υπουργός Οικονομικών.

Παναγιώτης Ζαφείρης
Πρύτανης, Καθηγητής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο Παναγιώτης Ζαφείρης είναι Καθηγητής (Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών) και Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ. Έχει διδακτορικό δίπλωμα στην αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστών) από το Πανεπιστήμιο του Wayne, ΗΠΑ. Kατέχει μεταπτυχιακό Μηχανικής Συστημάτων και πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών από το Πανεπιστήμιο του Maryland, College Park, ΗΠΑ. Πριν την επιστροφή του στην Κύπρο, ήταν αναπληρωτής Καθηγητής στο Κέντρο Σχεδίασης Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστών του Πανεπιστημίου City του Λονδίνου, όπου ίδρυσε και οργάνωσε το Εργαστήριο City Interaction Lab. Πριν από το City University, διετέλεσε ερευνητής στο Ινστιτούτο Γεροντολογίας του Πανεπιστημίου Wayne, όπου έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στην Ανθρώπινη Αλληλεπίδραση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (HCI). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στους τομείς της αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστών με έμφαση στο συμμετοχικό σχεδιασμό, της σχεδιαστική σκέψη, τις κοινωνικές πτυχές της Πληροφορικής και των μεθοδολογιών σχεδιασμού διαδραστικών συστημάτων. Ο Καθ. Π. Ζαφείρης έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 20 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα με χρηματοδότηση άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 250 ακαδημαϊκά άρθρα σε γνωστά ακαδημαϊκά περιοδικά και διεθνή συνέδρια. Πρόσφατες σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν την ακαδημαϊκή καθοδήγηση της δημιουργίας του Youth Makerspace Λάρνακας (ο πρώτος χώρος Makerspace που ιδρύθηκε στην Κύπρο), επικεφαλής του έργου HORIZON 2020 TWINNING NOTRE. Ο Π Ζαφείρης υπηρέτησε επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του RISE (Κέντρο Έρευνας για τα Interactive Media Smart Systems and Emerging technologies - http://www.rise.org.cy)

Δρ. Αντρέας Ασσιώτης

Μέλος ΣΟΑΚ, Πρόεδρος Καθοδηγητικής Επιτροπής Έργου

Ο κ. Ασσιώτης είναι Επικεφαλής Οικονομολόγος του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας, μίας από τις τρεις συστημικές τράπεζες στην Κύπρο, όπου ηγείται του Τμήματος Οικονομικών Αναλύσεων και Ερευνών. Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου και Πρόεδρος της καθοδηγητικής επιτροπής της Μακροχρόνιας Οικονομικής Στρατηγικής χώρας. Έχει δημοσιεύσεις σε περιοδικά στους τομείς της μακροοικονομίας και της οικονομικής ανάπτυξης, ενώ κατείχε ακαδημαϊκές και συμβουλευτικές θέσεις σε διάφορους κυπριακούς και διεθνείς οργανισμούς. Παράλληλα, προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Κέντρου Τεχνολογιών Blockchain.

Δρ Νικόλας Κυριακίδης
Iδρυτής Cyprus Forum

Ο Νικόλας Κυριακίδης είναι δικηγόρος και ακαδημαϊκός. Δραστηριοποιείται επίσης στην παραγωγή πολιτικής. Είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων από UCL και NYU και διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Υπήρξε επίσης επισκέπτης ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και είναι συνδιευθυντής του ερευνητικού κέντρου δικονομικού δικαίου. Είναι ιδρυτικό μέλος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Oxygono.

Νικόλ K. Φινοπούλου
Δικηγόρος, LL.B, LL.M, Corporate, Commercial, Banking & Finance Law (ESG & Sustainability Strategies), Phinopoulou Legal Practice (PLP), University Cambridge Institute of Sustainability

Η Νικόλ Κ. Φινοπούλου, έχει πέραν των 20 χρόνων εμπειρίας στο Εταιρικό, Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο. Ειδικότερα, και ειδικεύεται στην εφαρμογή Εταιρικής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και επίτευξης Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Κατέχει πτυχίο νομικής από το Leicester University και LL.M (Masters of Law) στο Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο από το University College London (UCL). Είναι κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου Postgraduate Diploma in Legal Practice Course (LPC) City University (London). Είναι Affiliate member του Chartered Institute of Securities & Investment (CISI) και απόφοιτος του Cambridge University Judge Business School. Από το 2020 είναι μέλος του Institute for Sustainability Leadership (University of Cambridge) για θέματα Sustainable Finance & Sustainable Strategies. Διετέλεσε ανεξάρτητο μέλος του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Από το 2003 είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, και συμμετέχει στην Επιτροπή Εταιρειών, Κεφαλαιαγοράς και Φορολογικού Σχεδιασμού. Την περίοδο 2015-2020 εκπροσωπούσε τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Είναι ιδρυτικό μέλος, του Cyprus Corporate Social Responsibility Association (CSR Cyprus) (2015) (www.csrcyprus.org.cy).

Πρόδρομος Προδρόμου
Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 1958, στην Τυβίγγη (Γερμανία). Έλκει την καταγωγή του από την Άσσια και τη Σάμο και είναι γιός του γνωστού εκπαιδευτικού Γιώργου Προδρόμου. Είναι απόφοιτος του Παγκυπρίου Γυμνασίου και ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού. Σπούδασε και απέκτησε πτυχίο Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού (Université de Paris-X-Nanterre) και έχει επίσης πτυχία Κοινωνιολογίας και Πολιτικών Επιστημών από το ίδιο πανεπιστήμιο. Έχει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών σε Οικονομικές Επιστήμες, Διεθνή Οικονομία και Χρηματοοικονομική (Université de Paris-X-Nanterre), Κοινωνιολογία (Université de Paris-X-Nanterre και École des Hautes Études en Sciences Sociales) και Πολιτική Επιστήμη (Université de Paris-X-Nanterre). Πήρε υποτροφίες από τη Γαλλική Κυβέρνηση, το Ίδρυμα Αναστάσιος Λεβέντης και το Ι.Κ.Υ. (Ελλάδα). Εργάστηκε ως Οικονομολόγος στο Τμήμα Οικονομικών Ερευνών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (1985-1996) και ως έκτακτος λέκτορας Κοινωνιολογίας και Επικοινωνίας στη Σχολή Δημοσιογραφίας του ΚΕΣ (1986-1994), Πολιτικής Επιστήμης στο Α.Τ.Ι. (1988-1991) και Κοινωνιολογίας στην Αστυνομική Ακαδημία (1994-1996). Διετέλεσε βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας του ΔΗΣΥ (1996 – 2004), της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας (2004 – 2006) και του ΔΗΣΥ (2013-2016). Από τον Μάρτιο 2018 μέχρι τον Δεκέμβριο 2019 διετέλεσε Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στην Κυβέρνηση του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη. Υπήρξε τακτικός αρθρογράφος σε εφημερίδες και έχει συγγράψει αριθμό βιβλίων και άρθρων σε λογοτεχνικά και επιστημονικά έντυπα. Ο κ. Προδρόμου ανέλαβε καθήκοντα Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στις 3 Δεκεμβρίου 2019.

Κωνσταντίνος Φελλάς
Ανώτερος Αντιπρύτανης, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ο Καθηγητής Κωναντίνος Ν. Φελλάς είναι Ανώτερος Αντιπρύτανης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Εξειδικεύεται στην Kοινωνιολογία της Yγείας και ερευνά θέματα που σχετίζονται με την ψυχο-κοινωνική πτυχή της δημόσιας υγείας. Είναι Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου, ενώ έχει διοριστεί στην υψηλού κύρους θέση του Μέλους της Διεθνούς Επιτροπής Βιοηθικής (IBC) της UNESCO για την τετραετία 2018-2022. Ειναι μέλος στην Επιτροπή Βιοηθικής DH-BIO του Συμβουλίου της Ευρώπης εκπροσωπώντας την Κύπρο σε θέματα βιοηθικής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπρόσθετα είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής (ΣΕΕ) του Υπουργείου Υγείας για την πανδημία COVID-19. Ο Καθηγητής Φελλάς έχει στο ενεργητικό του πολλές δημοσιεύσεις και βιβλιογραφία και συμμετέχει ενεργά σε τοπικά και διεθνή συνέδρια με θεματολογία που άπτεται των ερευνητικών του ενδιαφερόντων.

Νατάσα Φρειδερίκου
Πρόεδρος Συμβουλίου, Πανεπιστημίο Frederick

Η Νατάσσα Φρειδερίκου είναι η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick. Οι κύριες ευθύνες της εστιάζονται στην ανάπτυξη της στρατηγικής του Πανεπιστημίου και την εκπλήρωση της αποστολής του. Είναι παθιασμένη με την επιτυχία των φοιτητών και πιο συγκεκριμένα τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ακαδημαϊκή αλλά και προσωπική επιτυχία και ανάπτυξή τους. Υποστηρίζει ενεργά θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης και θέματα ισότητας των φύλων ειδικότερα. Συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές και φορείς και μεταξύ άλλων είναι μέλος του Leadership Council του Κυπριακού Δικτύου Λύσεων για την Αειφόρο (Βιώσιμη) Ανάπτυξη του ΟΗΕ και της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια.

Δρ Άντρη Ανδρονίκου
Επιστημονική Διευθύντρια Συνδέσμου Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ)

Η Δρ Άντρη Ανδρονίκου είναι πτυχιούχος Κοινωνική Λειτουργός και απόφοιτη του μεταπτυχιακού προγράμματος «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας» καθώς και του προγράμματος «Μέθοδοι Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες της Αγωγής» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι διδάκτωρ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο γνωστικό αντικείμενο της ενδοοικογενειακής βίας με υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Eίναι πιστοποιημένη σύμβουλος τοξικοεξαρτήσεων, επαγγελματικού προσανατολισμού , εκπαιδεύτρια επαγγελματικής κατάρτισης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και της Αστυνομικής Ακαδημίας. Για 15 χρόνια υπηρέτησε ως καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Frederick στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και Ψυχολογίας Από το 2007 εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Frederick στη θέση του ειδικού διδακτικού προσωπικού. Στο παρελθόν είχε εργαστεί ως κοινωνική Λειτουργός στις ΥΚΕ και στις ΥΨΥ. Έχει συμμετάσχει με ομιλίες και βιωματικά εργαστήρια σε ημερίδες και συνέδρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό ενώ έχει αναλάβει ως επιστημονικά υπεύθυνη και εκπαιδεύτρια σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς έχει εκδόσει εγχειρίδια και βιβλία για την ισότητα των φύλων και την βία κατά γυναικών και παιδιών. Έχει συμμετάσχει με αρθρογραφία σε επιστημονικά βιβλία και περιοδικά. Είναι μέλος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου, του European Network of Women και της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου - Επιτροπή Ψυχολογίας Παιδιού και Εφήβου καθώς και συνεργάτης του Συνδέσμου Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην οικογένεια από το 1996. Από το 2019 κατέχει τη θέση της επιστημονικής διευθύντριας του ΣΠΑΒΟ

Σουσάνα Ελίσα Παύλου
Διευθύντρια, Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου

Η Σουσάνα Παύλου είναι Διευθύντρια του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου. Έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα, στην ανάπτυξη πολιτικής και στην παρακολούθηση και αξιολόγηση πολιτικών για την ισότητα των φύλων και τη βία κατά των γυναικών. Είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως εμπειρογνώμονας σε θέματα ισότητας και έχει υπηρετήσει ως ερευνήτρια σε διάφορα έργα και μελέτες του Ευρωπαϊκό Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και του Συμβουλίου της Ευρώπης, μεταξύ άλλων. Η κα. Παύλου είναι Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού δικτύου Women against Violence Europe (WAVE).

Μαρία Τερζή
Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρύτρια, Malloc, Αναπληρώτρια Γενική Έφορος, Σώμα Κυπρίων Οδηγών (MKO)

H Δρ. Μαρία Τερζή είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρύτρια της Malloc - της κυπριακής startup εταιρείας που παρέχει λύσεις για προστασία δεδομένων σε κινητές συσκευές. Κατέχει διδακτορικό τίτλο στην τεχνητή νοημοσύνη και έχει εργαστεί στην Google. Είναι εξωτερικός ερευνητικός συνεργάτης στο Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ΚΟΙΟΣ και διδάσκει προγραμματισμό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι επίσης εθελοντικά μέλος της οργανωτικής ομάδας του hack{cyprus} και Αναπληρώτρια Γενική Έφορος στο Σώμα Κυπρίων Οδηγών - της εθελοντικής οργάνωσης που εκπαιδεύει και βοηθά κορίτσια και νεαρές γυναίκες στην Κύπρο να αναπτύξουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Κυριάκος Κόκκινος
Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Ο Κυριάκος Κόκκινος υπηρετεί από 1η Μαρτίου 2020 ως Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Προηγουμένως, υπηρέτησε ως Επικεφαλής Επιστήμονας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Προέδρος του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ). Είναι διακεκριμένος επαγγελματίας σε θέματα τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με μακροχρόνια διεθνή εμπειρία σε πολυεθνικούς οργανισμούς όπως IBM και PwC. Υπήρξε μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια όπως ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ) και η Αρχή Λιμένων Κύπρου. Είναι κάτοχος Executive MBA in Strategic Management από το Henley Management College (UK) και BSc & MSc in Electrical/ Computer Engineering από το New Jersey Institute of Technology (ΗΠΑ).

Ανδρέας Βύρας
Πρόεδρος Ένωσης Δήμων Κύπρου, Δήμαρχος Λάρνακας

Ο Ανδρεάς Βύρας γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 27/02/1978. Είναι παντρεμένος με την Άντρεα Χριστοδούλου και πατέρας δυο παιδιών. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων µε ειδικότητα στη Χρηµατοοικονοµική. Ακολούθως μετέβηκε στην Αγγλία και στο Πανεπιστήμιο του Southampton. Εκεί απέκτησε Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, MBA. To 2002 ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία. Αρχικά εργάστηκε για περίοδο δύο ετών στο Υπουργείο Οικονοµικών, στην Υπηρεσία ΦΠΑ. Δέκα και πλέον χρόνια στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο Αμμοχώστου – Λάρνακας, ως Εσωτερικός Ελεγκτής και ακολούθως ως Γενικός Διευθυντής / Γραμματέας. Από το 2015 μέχρι και την εκλογή του στο αξίωμα του Δημάρχου Λάρνακας εργαζόταν ως Διευθυντικό Στέλεχος της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας.

Κυριάκος Παρπούνας
Διευθύνων Σύμβουλος PSC, Sustainability Leader Grant Thornton

Ο Κυριάκος Παρπούνας είναι επαγγελματίας διευθυντής με μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίες διοικητικές θέσεις για 25 χρόνια στην κατασκευαστική βιομηχανία και τη βιομηχανία διαχείρισης αποβλήτων στην Κύπρο. Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής σε αρκετές εταιρείες τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού με ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Μηχανική (Πανεπιστήμιο του Maine (ΗΠΑ)), κατέχει MBA στα Χρηματοοικονομικά (TEXAS A & M University) και είναι υποψήφιος Διδάκτορας (Πανεπιστήμιο Κύπρου) στη Βιωσιμότητα και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Το 2005, ο Κυριάκος επιλέχθηκε από την κυπριακή βιομηχανία για την ανάπτυξη των συστημάτων Ευθύνης Παραγωγού (EPR) στην Κύπρο. Σχεδίασε και Διεύθυνε για 12 χρόνια, τρεις οργανισμούς EPR στην Κύπρο για Συσκευασίες, WEEE και Μπαταρίες. Το 2017,δημιούργησε την Parpounas Sustainability Consultants και δραστηριοποιείται διεθνώς ως Σύμβουλος στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων με παρουσίας σε 10 χώρες. Πρόσφατα ανέλαβε παράλληλα ως επικεφαλής, το Τμήμα Βιωσιμότητας της Grant Thornton Κύπρου.

Ναταλία Κουχαρτσιούκ
Διαχειρίστρια Προγραμμάτων, Κέντρο Στήριξης Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (NGO Support Centre)

Η Ναταλία Κουχαρτσιούκ εργάζεται στο τομέα της Κοινωνίας των Πολιτών στην Κύπρο τα τελευταία δώδεκα χρόνια, με κύρια απασχόληση το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων. Η Ναταλία είναι κάτοχος πτυχίου Κλασσικών σπουδών και μεταπτυχιακών στο Εφαρμοσμένο Θέατρο και στην Πολιτιστική Πολιτική και Διαχείριση. Από τον Απρίλιο του 2020 κατέχει τη θέση της Διαχειρίστριας Προγραμμάτων στο Κέντρο Στήριξης Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (NGO Support Centre). Έχει την ευθύνη για υλοποίηση της στρατηγικής του οργανισμού και τη διαχείριση των προγραμμάτων του, τα οποία επικεντρώνονται στην ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στην Κύπρο και την προώθηση της ενεργού πολιτότητας και της συμμετοχικότητας.

Έλλη Ιωαννίδου
Πρόεδρος, CSR Cyprus

Η Έλλη Ιωαννίδου είναι Πρόεδρος του CSR Cyprus και Διευθύντρια CSR της Τράπεζας Κύπρου. Υπό την ευθύνη της είναι ο καθορισμός και η διαχείριση της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Κύπρου και όλων των σχετικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, καθώς και των ασφαλιστικών θυγατρικών εταιρειών Eurolife και Γενικές Ασφάλειες. Στο πλαίσιο αυτό, είναι επικεφαλής του βραβευμένου δικτύου SupportCY της Τράπεζας Κύπρου, με πέραν των 175 μελών -επιχειρήσεις, οργανώσεις, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και διπλωματικές αποστολές, που έχει εδραιωθεί ως το κυριότερο δίκτυο παροχής υποστήριξης της κοινωνίας, εντός και εκτός Κύπρου, δημιουργώντας θετικό αντίκτυπο στη χώρα μας. Έχει παρακολουθήσει συνέδρια και workshops, σχετικά με την ΕΚΕ, στην Κύπρο και το εξωτερικό και κατέχει επίσημες πιστοποιήσεις, όπως τα πιστοποιητικά CSR Practitioner, GRI Certified Training Program και Chief Sustainability Officer.

Οργανωτές
Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ), στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, αποτελεί νεοσύστατη οριζόντια δομή του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) και είναι η αρμόδια Μονάδα για την προώθηση των θεμάτων της εκπαίδευσης του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, στο πλαίσιο της τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Συνεργάζεται με όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Τμήματα του ΥΠΠΑΝ, όπως επίσης και με όλους τους φορείς που μπορούν να συνδράμουν αποτελεσματικά στην εδραίωση της ΕΠΑΑ σε όλους τους τομείς της ζωής, με στόχο τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας πολιτών η οποία θα δρα και θα ενεργεί στη βάση της προστασίας του περιβάλλοντος και της διασφάλισης της ποιότητας ζωής, με γνώμονα τη διαμόρφωση ενός αειφόρου κόσμου.

Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη

Ο Επίτροπος του Πολίτη διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 02/07/2021. Η αποστολή του Γραφείου του Επιτρόπου του Πολίτη εδράζεται σε τρεις άξονες: (α) στην ενδυνάμωση του πολιτικού πλαισίου για τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, (β) στην ανάληψη συντονιστικών ενεργειών και υποβολή εισηγήσεων για τη δημιουργία θεσμοθετημένων δομών διαβούλευσης, μέσα και από την αξιοποίηση της τεχνολογίας και (γ) στην προώθηση προτάσεων και προγραμμάτων που αποσκοπούν στην καλλιέργεια κουλτούρας ενεργού πολιτότητας και στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Υπουργείο Οικονομικών

Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) του Υπουργείου Οικονομικών έχει ως αποστολή την προώθηση της ανάπτυξης της οικονομίας, μέσα από τον στρατηγικό σχεδιασμό, συντονισμό και παρακολούθηση της υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής και τη διασφάλιση και βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και άλλων πόρων. Βάσει σχετικών Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, η ΓΔ ΕΠΣΑ ενεργεί, μεταξύ άλλων, ως Εθνική Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία, ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τους Μηχανισμούς ΕΟΧ-Νορβηγίας και Ελβετίας, ως αρμόδια Συντονιστική Αρχή για τον συντονισμό και παρακολούθηση της εφαρμογής του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου. Επιπλέον ενεργεί, σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, ως Συντονιστική Ομάδα/ Γραμματεία του νέου Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης για την προώθηση και υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Επιπλέον, έχει την αρμοδιότητα του Εθνικού Συντονιστή για την Προώθηση της Ατζέντας 2030, με στόχο την επίτευξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Κύπρο.

Κυπριακή Δημοκρατία
Συντονιστές
IMH

IMH is a leading Corporate Events, Media, Business Intelligence and Networking organisation with a vast annual agenda of over 200 conferences, business forums, exhibitions, investment summits, client events and business awards ceremonies. Organised by IMH in Cyprus and abroad, these are considered to be Cyprus’ largest business and professional networking platforms. Our Business Media Department publishes Cyprus’ two most popular monthly business magazines– IN Business and GOLD –and two digital media platforms, IN Business News and CBN (Cyprus Business News) with their Daily Newsletters providing executives with news and updates on the local business and economic landscape, in Greek and English respectively. Our Consumer Media Department operates REPORTER, one of the country's most popular news portals, as well as SUPER FM, Cyprus’ Number 1 Greek music radio station. IMH also participates in Cyprus Government, EU and other international organisations’ projects and programmes. www.imhbusiness.com

Ακροατήριο

Το Συνέδριο απευθύνεται σε εκπροσώπους του χώρου της πολιτικής, του επιχειρηματικού κόσμου, της εκπαίδευσης, της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών.

Επικοινωνία

Project Manager

Λένα Κάκκουρα

H Λένα είναι υπεύθυνη για το επιστημονικό περιεχόμενο και τη γενική διαχείριση του Συνεδρίου. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο ή άλλες απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο lena.kakkoura@imhbusiness.com και +357 22505633.

Marketing

Γεωργία Ευθυμιάδου

Η Γεωργία είναι υπεύθυνη για το μάρκετινγκ και την προώθηση του Συνεδρίου. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις/εισηγήσεις για το μάρκετινγκ του συνεδρίου μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο georgia.efthymiadou@imhbusiness.com και +357 22505575.

 

Οι εγγραφές έκλεισαν
 

Ημέρα και ώρα

9 Δεκεμβρίου 2021 @ 08:30 ΠΜ -
02:00 ΜΜ
 

Λήξη Εγγραφών

09/12/2021
 

Γλώσσα Συνεδρίου

Ελληνικά
 

Τοποθεσία

Hilton Nicosia
 
 
 
Λήψη συμβάντων iCal

Κοινοποιήστε