Τράπεζα Κύπρου

Tο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Στις 30 Ιουνίου 2022, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου λειτουργούσε μέσω 86 καταστημάτων στην Κύπρο, εκ των οποίων τα 11 λειτουργούσαν ως θυρίδες*. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτούσε 3,422 άτομα διεθνώς**. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου αποτελείται από την Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, τη θυγατρική της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ και τις θυγατρικές αυτής. * Ο αριθμός των καταστημάτων και θυρίδων μειώθηκε κατά 15 και 7 αντίστοιχα την 1 Ιουλίου 2022. **Ο αριθμός του προσωπικού έχει μειωθεί κατά περίπου 550 άτομα μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού τον Ιούλιο 2022.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.